piątek, 9 listopada 2012

Instalacja Ant'a w systemie Windows 7 oraz przystosowanie go do przesyłania danych po ftp

Jak zwykle jakieś schody. Ant jako oprogramowanie Open Source nie ma jakiegoś specjalizowanego instalatora. Wszystko trzeba zrobić "rękami". Kilka stopni prowadzących do zadziałania Ant'a zwindowsami:
 • Ściągnij Ant'a z ant.apache.org i rozpakuj do dowolnego katalogu. Dla skupienia uwagi przyjmijmy, że to będzie D:\Ant
 • Teraz trzeba ustawić zmienne systemowe, a dokładnie ANT_HOME. W naszym przypadku ANT_HOME=D:\Ant. Uwaga! W zmiennych systemowych JAVA_HOME i ANT_HOME nie może wystąpić na końcu znak cudzysłowu (") ani slash/backslash (/) lub (\). Nie pytajcie mnie dlaczego!
 • System musi posiadać zmienną Path do katalogu Ant'a bin, czyli do zmiennej systemowej Path po średniku dodajemy D:\Ant\bin. Po tej operacji wejdźmy do konsoli systemowej i zawołajmy ant. Powinien nas poinformować, że plik build.xml nie istnieje. To jest normalne zachowanie. Wszelkie inne komunikaty sugerują błędy.
 • Mimo, że Ant działa, to nadal niestety nie będzie można przesyłać nim plików po ftp ani korzystać z możliwości sieciowych. Potrzebne nam będą jeszcze dwie biblioteki: http://commons.apache.org i jackarta-oro. Pobieramy je, rozpakowujemy i wyciągamy jedynie pliki jar. Pliki te hurtem skopiujmy do katalogu lib Ant'a, czyli w naszym przypadku D:\Ant\lib. Powinno działać. Ale nie działa! Dlaczego? Nasz ukochany Windows...
 • Odpalmy konsolę w trybie administracyjnym i wpiszmy w niej:
  netsh advfirewall set global StatefulFTP disable
  
  teraz powinno zadziałać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz